Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen

[Regeling vervallen per 21-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-07-1999 t/m 20-01-2006

Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 61 van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. aerodrome control tower, afgekort TWR:

een luchtverkeersleidingsdienst ten behoeve van de luchtverkeersdienstverlening aan luchtvaartterreinverkeer;

b. aerodrome warning:

een waarschuwing aan luchtverkeer en dienstverlening op de grond voor onweer, hagel, sneeuw, ijzel, rijp, harde wind, windstoten en vorst;

c. aeronautical fixed telecommunication network, afgekort AFTN:

eenwereldwijd systeem van telecommunicatie voorziening voor het wisselen van luchtvaartberichten tussen vaste stations voor de luchtvaart;

d. AIRMET;

waarschuwing voor verkeer beneden FL 100 voor onverwachte significante verschijnselen, waarvoor geen SIGMET is uitgegeven;

e. air navigation plan european region, afgekort EUR ANP:

gedetailleerde informatie over faciliteiten of diensten of procedures voor de internationale luchtvaart navigatie, van toepassing in het Europees gebied;

f. airreport, afgekort AIREP:

een rapport dat vanuit een luchtvaartuig tijdens de vlucht wordt verstrekt met informatie over positie en operationele of meteorologische omstandigheden;

g. amsterdam meteorological broadcast, afgekort AMB:

VOLMET uitzending bestemd voor luchtvaartuigen tijdens de vlucht;

h. approach control office, afgekort APP:

een luchtverkeersleidings-dienst ten behoeve van het verlenen van luchtverkeers-dienstverlening aan luchtverkeer dat een gecontroleerd lucht-vaartterrein nadert, danwel daarvandaan vertrekt;

i. area control centre, afgekort ACC:

een luchtverkeersleidingsdienst ten behoeve van het verlenen van luchtverkeersdienstverlening aan gecontroleerde vluchten in het luchtverkeersleidingsgebied waarvoor deze dienst is aangewezen;

j. automatic telephone answering system, afgekort ATAS:

automatischetelefoonbeantwoorder met meteorologische inlichtingen voor de privé- en zakenluchtvaart;

k. automatic terminal information service, afgekort ATIS:

automatische uitzending tijdens de openingsuren van een luchtvaartterrein met inlichtingen over vertrek en nadering van een luchtvaartterrein;

l. bliksem:

informatie over de lokatie van onweersontladingen in Nederland;

m. briefing:

mondeling commentaar op bestaande of verwachte meteo-rologische condities, dat is opgenomen in de documentatie of terplaatse is te raadplegen;

n. centrale alfanumerieke database, ALV:

databank met alfanumerieke luchtvaartmeteorologische inlichtingen, bestaande uit luchtvaartwaarnemingen, -verwachtingen en -waarschuwingen;

o. closed circuit information system, afgekort CCIS:

gecombineerdpresentatiesysteem met meteorologische en luchtverkeersleidingstechnische informatie;

p. consultatie:

toelichting door een meteoroloog of een ander gekwalificeerd persoon, op verstrekte meteorologische inlichtingen over de heersende of verwachte weersomstandigheden in relatie tot de vluchtuitvoering met de mogelijkheid van vraag, antwoord en overleg;

q. dynamische ontwikkeling van significant weer, afgekort DYN:

toelichting op het verwachte verloop van gevaarlijke meteorologische omstandigheden;

r. flight information centre, afgekort FIC:

luchtverkeersdienst die vluchtinformatie verstrekt en alarmering verzorgt;

s. general aviation video text, afgekort GATEX:

informatiesysteem met meteorologische inlichtingen bestemd voor de privé- en zakenluchtvaart;

t. grid data:

binaire meteorologische gegevens voor de vluchtdocumentatie;

u. grondanalyse, afgekort GNDA:

kaart met relevante synoptischeinformatie over de weersomstandigheden nabij het aardoppervlak;

v. low-level-forecast, afgekort LLFC;

drie-uurlijkse-verwachtingmet een geldigheidsduur van 6 uur voor het Nederlandse vlucht informatiegebied voor luchtverkeer beneden vliegniveau 100;

w. low level temperature inversion, afgekort LLTI:

waarschuwing voorverticale temperatuurtoename ter plaatse;

x. meteorological aerodrome report, afgekort METAR:

halfuurlijks waarnemingsrapport van een luchtvaartterrein in luchtvaartmeteo-rologische code;

y. meteorological selfbriefing station, afgekort METSEL;

interaktiefsysteem voor selfbriefing en vluchtdocumentatie;

z. meteorological watch office, afgekort MWO:

luchtvaartmeteorologisch observatiecentrum voor het vluchtinformatiegebied;

aa. meteorological operational telecommunication network, MOTNE:

europees systeem van telecommunicatie voorziening voor het wisselen van meteorologische inlichtingen in overeenstemming met het EUR-ANP en bilaterale overeenkomsten;

ab. notam management system, afgekort NOMAS:

databank met kennisgevingen en aan luchtvarenden met inlichtingen over de instelling, toestand of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat operationeel luchtvaartpersoneel tijdig kennis neemt;

ac. notice to airmen, afgekort NOTAM;

bericht aan luchtvarenden met inlichtingen over de instelling, toestand of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat operationeel luchtvaartpersoneel tijdig kennis neemt;

ad. pollingfax:

automatische faxbeantwoorder met meteorologischeinlichtingen;

ae. rescue coördination centre, afgekort RCC:

reddingscoördinatiecentrum, binnen een bepaald gebied verantwoordelijk voor de opsporing van en de hulpverlening aan in nood verkerende bemanningen en passagiers van luchtvaartuigen en schepen;

af. report for take-off and landing, afgekort RTOL:

waarnemingsrapport voor startend en landend luchtverkeer op verzoek van de luchtver-keersleiding dat ook informatie kan bevatten die niet uit eigenwaarneming verkregen is;

ag. satelliet-informatie, afgekort SAT:

satellietfoto’s met relevante weersinformatie;

ah. significant meteorological conditions, afgekort SIGMET:

ongecodeerde waarschuwing voor weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering;

ai. significant weather charts, afgekort SWC:

kaarten met prognostische informatie over significante bewolking, ijsaanzetting, turbulentie, onweer, straalstroom en tropopauze;

aj. special met warning, afgekort SMW:

ongecodeerde waarschuwing aan de privé- en zakenluchtvaart voor weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering;

ak. special report, afgekort SPECI:

tussentijds waarnemingsrapport in luchtvaartmeteorologische code bij overschrijding van limietwaarden of andere significante verandering;

al. terminal aerodrome forecast, afgekort TAF:

3-uurlijkse lucht- vaartterreinweersverwachting in luchtvaartmeteorologische code voor de komende 1 tot 10 uur, die geamendeerd kan worden;

am. terminal aerodrome forecast, afgekort TAFOR:

6-uurlijkse luchtvaartterreinweersverwachting in luchtvaartmeteorologische code voor de komende 6 tot 24 uur, die geamendeerd kan worden;

an. TREND-forecast:

weersverwachting voor de komende 2 uur in luchtvaartmeteorologische code met significante veranderingen, toegevoegd aan de luchtvaartmeteorologische waarnemingen;

ao. routine broadcast of meteorological information for aircraft in flight, afgekort VOLMET:

METAR en TREND-uitzending bestemd voor luchtvaartuigen tijdens de vlucht, uitgezonden door negen europese meteorologische radiostations volgens EUR ANP;

ap. vluchtafhandelaar:

instantie die door een luchtvaartmaatschappij is belast met werkzaamheden voorafgaand aan de vlucht en na het beëindigen van de vlucht;

aq. vluchtdocumentatie, afgekort FLIGHTDOC:

gedrukte meteorologische inlichtingen, inclusief kaarten, die kunnen worden meegenomen door luchtvarenden voor een bepaalde vlucht;

ar. weather radar, afgekort WXR:

samengesteld beeld van Nederlandse weerradar-ontvangers;

as. windshear:

waarschuwing voor opgetreden of verwachte sterke verticale of horizontale windrichtingsverandering of windsnelheidsveranderingen;

at. wind and temperature charts, afgekort W/T:

kaarten met informatie over wind en temperatuur op relevante hoogtes.

Artikel 2. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen ten behoeve van de burgerluchtvaart

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

 • 1 Ten behoeve van de vluchtvoorbereiding en de vluchtuitvoering worden luchtvaartmeteorologische inlichtingen verstrekt aan:

  • a. luchtvarenden;

  • b. luchtvaartmaatschappijen;

  • c. vluchtafhandelaars;

  • d. overige diensten.

 • 2 De meteorologische inlichtingen worden op de volgende wijze aangeboden:

  • a. vlucht documentatie;

  • b. grid-data;

  • c. schermpresentatie van meteorologische inlichtingen;

  • d. briefing;

  • e. consultatie.

Artikel 3. Plaats en wijze van verstrekking

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

Op de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg en Eelde zijn in de bemanningencentra de volgende luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar:

 • 1. Produkten:

  • a. ATIS: tijdens de openstellingsuren, zoals gepubliceerd in de luchtvaartgids onder EHAM AD 2-1-1, EHBK AD 2-1-1, EHGG AD 2-1-1 en EHRD AD 2-1-1;

  • b. VOLMET: 24 uur;

  • c. TWR/APP: tijdens de openstellingsuren, zoals gepubliceerd in de luchtvaartgids onder EHAM AD 2-1-1, EHBK AD 2-1-1, EHGG AD 2-1-1 en EHRD AD 2-1-1;

  • d. ACC/FIC: 24 uur;

  • e. RTOL: tijdens de openstellingsuren, zoals gepubliceerd in de luchtvaartgids onder EHAM AD 2-1-1, EHBK AD 2-1-1, EHGG AD 2-1-1 en EHRD AD 2-1-1;

  • f. METAR: 24 uur, inclusief de METAR van het militaire luchtvaartterrein De Kooy;

  • g. TREND:

   Schiphol: 24 uur;

   Rotterdam: 0725-2225 uur;

   Zuid-Limburg: weekdagen: 0755-2225 uur, zater-, zon- en feestdagen: 0825-1555 uur;

   Eelde: weekdagen: 0725-2155 uur;

  • h. TAF:

   Schiphol: 24 uur;

   Rotterdam: 24 uur;

   Zuid-Limburg: 24 uur;

   Eelde: 24 uur m.u.v. de TAF van 2200 UTC, geldig tot 0700 en de TAF van 0100 uur, geldig tot 1000 UTC;

   luchtvaartterreinweersverwachtingen voor overige burgerluchtvaartterreinen worden op aanvraag beschikbaar gesteld.

  • i. TAFOR: Schiphol, Rotterdam en Zuid-Limburg 24 uur.

  • j. Aerodrome warning: zijn voor de luchtvaartterreinen Schiphol, Zuid-Limburg, Rotterdam warning en Eelde binnen de openingstijden, zoals gepubliceerd in de luchtvaartgids onder EHAM AD 2-1-1, EHBK AD 2-1-1, EHGG AD 2-1-1 en EHRD AD 2-1-1; continu beschikbaar en buiten de openingstijden bij het MWO Schiphol.

  • k. Waarschuwingen: SIGMET, AIRMET, Windshear en LLTI, 24 uur.

  • l. LLFC: van 0300 UTC tot 2400 UTC, iedere drie uur.

  • m. FLIGHTDOC: gedrukt vluchtdocumentatiemateriaal.

 • 2. Mondelinge briefing en consultatie:

  vindt plaats op verzoek van de luchtvarende, fysiek of telefonisch na selfbriefing met behulp van de aanwezige systemen, in de bemanningencentra op de luchtvaartterreinen Schiphol, Zuid-Limburg, Eelde en Rotterdam.

Artikel 4. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan luchtvarenden voor de vluchtvoorbereiding

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

 • 1 De luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan alle luchtvarenden omvat:

  • a. METSEL;

  • b. ALV;

  • c. ATAS;

  • d. telefonische briefing en consultatie na selfbriefing;

  • e. pollingfax met LLFC en Europa SWC, W/T;

  • f. teletekst info;

  • g. GATEX;

  • h. WXR;

 • 2 De luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan luchtvarenden op het gedeelte van het luchtvaartterrein Schiphol aangeduid als Schiphol-Centrum en de luchtvaartterreinen Eelde, Zuid-Limburg en Rotterdam omvat:

  • a. METSEL: selfbriefingstation met GNDA, RADAR, SAT, W/T, SWC, METAR’s, TAF’s, SIGMET’s, LLFC, GAMET, AIRMET;

  • b. visueel: lokale RTOL, TAF, TREND, LLTI en windshear;

  • c. fysiek/telefonisch : consultatie na selfbriefing.

 • 3 Voor het luchtverkeer met hefschroefvliegtuigen op de Noordzee wordt iedere drie uur tussen 0300 UTC en 2400 UTC een LLFC geproduceerd voor het vluchtinformatiegebied Amsterdam, inclusief het concessiegebied, boven de Noordzee voor de gebieden Noordzee-noord en Noordzee-zuid; de grens tussen de gebieden ligt op 53 graden NB.

 • 4 De inlichtingen genoemd in het eerste en derde lid worden ook geleverd aan luchtvaartterreinen, luchtvaartmaatschappijen en vluchtafhandelaars.

 • 5 Op het burgergedeelte van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven is een systeem voor het opvragen van inlichtingen uit de ALV.

 • 6 Op het gedeelte van het luchtvaartterrein Schiphol aangeduid als Schiphol-Oost worden systemen ter beschikking gesteld voor het opvragen van inlichtingen uit de ALV en weerkaar ten uit een pollingfax.

 • 7 Op de luchtvaartterreinen Lelystad, Teuge, Budel, Drachten, Hilversum, Hoogeveen, Midden-Zeeland, Seppe en Texel kunnen via de AIS-terminal, aanwezig voor het verstrekken van beknopte NOTAM inlichtingen, inlichtingen uit de ALV worden verkregen.

Artikel 5. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan luchtvarenden voor de vluchtuitvoering op de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg en Eelde

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

 • 1 De volgende technische voorzieningen voor de overdracht van meteorologische inlichtingen zijn beschikbaar:

  • a. METSEL;

  • b. CCIS;

  • c. communicatiemiddelen voor consultatie van de meteoroloog;

  • d. frequentiekanalen voor de informatieoverdracht.

 • 2 De volgende inlichtingen zijn beschikbaar bij luchtverkeersdiensten ten behoeve van de burgerluchtvaart:

  • a. ATIS;

  • b. AMB;

  • c. TWR en APP;

   • lokale inlichtingen per luchtvaartterrein: RTOL, TREND, TAF, Windshear, LLTI;

   • voor het luchtvaartterrein Schiphol: ook lokale data van het luchtvaartterrein Rotterdam;

   • voor het luchtvaartterrein Rotterdam: ook lokale data van het luchtvaartterrein Schiphol en het militaire luchtvaartterrein Valkenburg;

   • SIGMET Amsterdam FIR;

   • voor het luchtvaartterrein Zuid-Limburg: ook SIGMET Düsseldorf FIR en Brussel FIR;

   • LLFC Amsterdam FIR;

   • AIRMET Amsterdam FIR;

   • DYN;

   • WXR;

   • 10º bliksem;

   • 11º op telefonische aanvraag: consultatie, METAR Europa, TAF Europa, SIGMET Europa, GA-info.

  • d. ACC en FIC:

   • METAR, SPECI, TREND, TAF van de luchtvaartterreinen Schiphol continu; van de luchtvaartterreinen Rotterdam, Groningen en Maastricht: voor zover deze gespecificeerd zijn onder Artikel 3, lid 1, onderdeel g en h; van de militaire luchtvaartterreinen: voor zover deze door de militaire meteorologische diensten beschikbaar gesteld worden.

   • SIGMET Amsterdam FIR en naburige FIR’s;

   • LLFC;

   • SWC-Europa;

   • AIRMET Amsterdam FIR;

   • WXR;

   • bliksem;

   • op telefonische aanvraag: consultatie, METAR Europa, TAF Europa, SIGMET Europa en GA-info.

Artikel 6. Luchtvaart meteorologische inlichtingen aan overige diensten

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

 • 1 Luchtvaartmeteorologische inlichtingen worden ter ondersteuning van de taakuitvoering verstrekt aan:

  • a. luchtverkeersdiensten:

   • hoogtewinden voor het luchtverkeersleidingssysteem te Schiphol;

   • windinlichtingen beneden de 3000 voet en 0° Celcius niveau op de luchtvaartterreinen Eelde, Zuid-Limburg en Rotterdam;

   • dagelijkse briefing aan de LVB-organisatie, de N.V. Luchthaven Schiphol en luchtvaart-maatschappijen voor het operationeel gebruik van het luchtvaartterrein Schiphol.

  • b. havendiensten van de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg en Eelde: aerodrome warnings zoals waarschuwingen voor onweer, zware windstoten, storm, gladheid en hagelbuien.

  • c. RCC:

   • De meteorologische dienstverlening aan het RCC omvat de meteorologische omstandigheden ter plaatse van de laatst bekende positie langs de voorgenomen vliegroute van het vermiste luchtvaartuig, in het bijzonder met betrekking tot:

    • -

     significant weer en-route;

    • -

     soort en hoeveelheid wolken met inbegrip van een indicatie van hoogten van bases en

    • -

     toppen;

    • -

     zicht en zicht-beperkende omstandigheden;

    • -

     oppervlakte- en hoogtewinden;

    • -

     toestand van het grondoppervlak zoals sneeuw, ijs, overstromingen;

    • -

     toestand van de zee zoals deining, stromingen, in het zoekgebied;

    • -

     luchtdruk op zeeniveau (QNH).

   • Ter uitvoering hiervan is een telefonische verbinding met de verantwoordelijke MWO meteoroloog beschikbaar.

  • d. Air Traffic Incident Commission en Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten:

   • Voor het onderzoek van ongevallen en incidenten wordt na de melding van een ongeval of incident een speciaal daarvoor opgesteld meteorologisch rapport vervaardigd.

   • Voor het opmaken van een meteorologische reconstructie in de vorm van een weerrapport voor een incident- of ongevallenonderzoek geldt een bewaartermijn van minimaal 12 weken.

   • Voor de volgende gegevens geldt een bewaartermijn van minimaal 4 weken:

    • -

     vlucht documentatie;

    • -

     de weergave van meteorologische inlichtingen op het CCIS;

    • -

     lokale meetgegevens.

   • Behalve het standaardrapport genoemd in Artikel 6, lid 1, onderdeel d, sub 1° kunnen in bijzondere gevallen op verzoek speciale inlichtingen worden verstrekt.

Artikel 7. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan buitenlandse diensten

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

 • 1 Ten behoeve van de vluchtvoorbereiding en de vluchtuitvoering worden luchtvaartmeteorologische inlichtingen verstrekt aan buitenlandse diensten in overeenstemming met de normen van de Internationale Burger Luchtvaart Organisatie en bilaterale overeenkomsten.

 • 2 De verspreiding van operationele meteorologische inlichtingen vindt plaats via het AFTN en het MOTNE in overeenstemming met het EUR-ANP en bilaterale overeenkomsten.

 • 3 De meteorologische inlichtingen aan buitenlandse diensten omvatten:

  • a. luchtvaartterrein weerrapport inhoudende de METAR van de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg, Eelde en het militaire luchtvaartterrein Eindhoven;

  • b. luchtvaartterrein weersverwachting inhoudende de TAFOR van de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam en Zuid-Limburg en de TAF van de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg, Eelde en van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven;

  • c. landings weersverwachting inhoudende de TREND van Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg en Eelde;

  • d. AMB;

  • e. SIGMET;

  • f. LLFC en AIRMET

Artikel 8. Luchtvaartmeteorologische bewaking op de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg en Eelde

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

 • 1 Luchtvaart meteorologische bewaking van de weerscondities ten opzichte van de geldende limieten wordt gedurende 24 uur uitgevoerd.

 • 2 Buiten de openstellingsuren van de luchtvaartterreinen worden alleen routinematige luchtvaartmeterologische waarnemingen uitgevoerd om internationale verplichtingen na te komen (METAR).

Artikel 9

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

De regeling luchtvaart meteorologische inlichtingen van 14 december 1994, nr. DGRLD/LI/94.006829 / Rijksluchtvaartdienst/Stcrt.1994, 245, wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 21-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven