Regeling gelijkstelling Franse certificaten speeltoestellen

[Regeling vervallen per 05-03-2005.]
Geldend van 14-06-1997 t/m 04-03-2005

Regeling gelijkstelling Franse certificaten speeltoestellen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2005]

De door de in de bijlage behorende bij deze beschikking genoemde instellingen afgegeven geldige certificaten voor speeltoestellen die in ieder geval dienen te zijn gebaseerd op de meest recente versie van de normen NFS 54-201 en 202, worden gelijkgesteld met het in artikel 4 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen bedoelde certificaat van goedkeuring.

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2005]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Instellingen bedoeld in artikel 1:

[Vervallen per 05-03-2005]

 • -

  -Laboratoire National d’essais (L.N.E.), 1 rue Gaston-Boissier, 75724 Parijs Cedex 15, Frankrijk;

 • -

  -Laboratoire Pourquery Analyse Industrielles, 93 boulevard du Parc d’Artillerie, 69354 Lyon Cedex 07, Frankrijk;

 • -

  Groupe des Laboratoires Wolff, 20/22 rue Charles Paradinas, 92110 Clichy, Frankrijk;

 • -

  Apave Sud, Route de Nérac, 47005 Agen, Frankrijk;

 • -

  Apave du Sud-Ouest, zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux, Frankrijk;

 • -

  Apave du Sud-Est, 32 rue Edmond-Rostand, 13292 Marseille, Frankrijk;

 • -

  C.E.T.E. Apave lyonnaise, 177 route de Sain-Bel, 69811 Tassin, Frankrijk;

 • -

  C.E.T.E. Apave normande, 2 rue des Mouettes, 76132 Mont-Saint-Aignan, Frankrijk;

 • -

  C.E.T.E. Apave de l’Ouest, 5 rue de la Johardière, 44803 Saint Herblain, Frankrijk;

 • -

  Apave alsacienne, 2 rue Thiers, 68056 Mulhouse, Frankrijk;

 • -

  Apave Nord-Picardie, 51 avenue de l’Architecte-Cordonnier, 59019 Lille, Frankrijk;

 • -

  Apave parisienne, 13-17 rue Salneuve, 75017 Parijs, Frankrijk.

Terug naar begin van de pagina