Regeling bewapeningsvoorschriften niet-Nederlandse politie en openbare dienst

Geraadpleegd op 08-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 14-06-1997.
Geldend van 14-06-1997 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 633303/97/6
Identificatienummer BWBR0008726
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  Geen

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  Geen

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 14-06-1997

    Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
  14-06-1997 Nieuwe-regeling 09-06-1997 Stcrt. 1997, 109 633303/97/6 09-06-1997 Stcrt. 1997, 109
  Naar boven