Wijziging diverse regelingen zeevisserij

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 26-06-2024.
Geldend van 22-06-1997 t/m 31-12-2004

Wijziging diverse regelingen zeevisserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent makreel wordt verhoogd met 1,53%.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juni 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze: De

secretaris-generaal

T.H.J. Joustra

Naar boven