Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen

[Regeling vervallen per 28-03-2023.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 29-05-1997 t/m 27-03-2023

Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-03-2023]

De onder verantwoordelijkheid van TÜV Product Service, Ridlerstrasse 31 te München, Duitsland, door de daartoe bevoegde instellingen afgegeven geldige certificaten voor speeltoestellen, worden gelijkgesteld met het in artikel 4 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen bedoelde certificaat van goedkeuring.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-03-2023]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven