Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen

Geldend van 29-05-1997 t/m heden

Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;

Besluit:

Artikel 1

De onder verantwoordelijkheid van TÜV Product Service, Ridlerstrasse 31 te München, Duitsland, door de daartoe bevoegde instellingen afgegeven geldige certificaten voor speeltoestellen, worden gelijkgesteld met het in artikel 4 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen bedoelde certificaat van goedkeuring.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Terug naar begin van de pagina