Vaststelling gesloten periode IJsselmeervisserij

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 14-06-1997 t/m 23-01-2004

Vaststelling gesloten periode IJsselmeervisserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periode, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 1997 tot 1 juni 1998 vastgesteld de periode van 16 juni tot en met 1 augustus 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 mei 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven