Mededingingswet

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2021.
Geldend van 18-02-2021 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Mw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008691
Rechtsgebied Mededingingsrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 2. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 3. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 4. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 5. Besluit clementie
 6. Besluit langdurige zorg
 7. Besluit markt en overheid
 8. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
 9. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 10. Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten
 11. Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel
 12. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 13. Richtsnoeren Clementie
 14. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 15. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
 2. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016
 3. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
 4. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ACM Beleidsregel over afspraken in het kader van de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’
  Tekst: tekst
 2. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.32
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 4. Beleidsregels Taxicentrales
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  Tekst: tekst
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 7. Besluit clementie
  Artikel: 1
 8. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 6
 9. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 10. Besluit markt en overheid
  Artikel: 1
 11. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikelen: 3.4, 3.5, 3.6, 3.9a
 12. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 18. Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel
  Artikel: 1
 19. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlagen: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014, 1
 20. Gaswet
  Artikelen: 1h, 17
 21. Loodsenwet
  Paragraaf: 5
 22. Postwet 2009
  Artikel: 39
 23. Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014
  Artikel: 1
 24. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009)
  Bijlage: bij aanwijzing voorbereidingen ziekenhuiszorg 2009
 25. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 1
 26. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
  Tekst: tekst
 27. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 28. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 29. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 30. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
  Artikel: 1
 31. Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen
  Artikel: 4
 32. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 33. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Bijlage: BIJ DE WET BESTUURSRECHTSPRAAK BEDRIJFSORGANISATIE
 34. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 18, 49a
 35. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:93
 36. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikel: 4
 37. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: III
 38. Wijzigingswet Mededingingswet (evaluatie)
 39. Wijzigingswet Mededingingswet (invoering regels ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of hiermee zijn verbonden)
  Artikel: IV
 40. Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan)
  Artikel: IX
 41. Wijzigingswet Postwet 2009 (modernisering UPD)
  Artikel: III
 42. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 18-02-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35985
Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 409 35725
Wijziging 10-09-2013
samen met
17-06-2013
Stb. 2013, 358
samen met
Stb. 2013, 325
29048
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186
Wijziging 24-03-2011
samen met
29-04-2010
Stb. 2011, 162
samen met
Stb. 2010, 208
31354
samen met
32151
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186
Wijziging 09-12-2004
samen met
30-06-2004
Stb. 2005, 172
samen met
Stb. 2004, 345
27639
samen met
29276
01-07-2025 Wijziging 24-03-2011 Stb. 2011, 162 31354 07-06-2023
samen met
24-03-2021
samen met
04-02-2019
samen met
31-01-2017
samen met
24-03-2011
Stb. 2023, 206
samen met
Stb. 2021, 174
samen met
Stb. 2019, 58
samen met
Stb. 2017, 34
samen met
Stb. 2011, 162
Wijziging 06-04-2022 Stb. 2022, 159 35770 22-08-2022 Stb. 2022, 354
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 116 35946 11-03-2022 Stb. 2022, 117
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2021, 9 35467 02-02-2021 Stb. 2021, 74
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2016, 22 34190 23-03-2016 Stb. 2016, 123
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 522 33253 17-12-2013 Stb. 2013, 592
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 334 32814 12-07-2012 Stb. 2012, 336
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 06-06-2012 Stb. 2012, 254
Wijziging 24-03-2011
samen met
29-04-2010
Stb. 2011, 162
samen met
Stb. 2010, 208
31354
samen met
32151
06-06-2012 Stb. 2012, 254
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 25-01-2012 Stb. 2012, 31
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 24-11-2011
samen met
24-11-2011
Stb. 2011, 570
samen met
Stb. 2011, 569
32664
samen met
31531
24-11-2011 Stb. 2011, 569
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 208 32151 27-05-2010 Stb. 2010, 209
Wijziging 16-05-2007 Stb. 2007, 204 30921 16-12-2010
samen met
21-12-2009
samen met
16-05-2007
Stb. 2010, 835
samen met
Stb. 2009, 603
samen met
Stb. 2007, 204
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 95 31120 20-03-2008 Stb. 2008, 96
Wijziging 28-06-2007 Stb. 2007, 284 30071 21-07-2007 Stb. 2007, 291
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 21-07-2007 Stb. 2007, 291
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-07-2007 Stb. 2007, 291
Wijziging 28-06-2007 Stb. 2007, 284 30071 21-07-2007 Stb. 2007, 291
Wijziging 16-05-2007 Stb. 2007, 204 30921 16-05-2007 Stb. 2007, 204
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 326 29992 23-06-2005 Stb. 2005, 327
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 09-12-2004
samen met
30-06-2004
Stb. 2005, 172
samen met
Stb. 2004, 345
27639
samen met
29276
09-12-2004 Stb. 2005, 172
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 345 29276 09-12-2004 Stb. 2005, 172
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 189 28851 09-12-2004 Stb. 2005, 172
Wijziging 28-01-2002 Stb. 2002, 71 27870 09-12-2004 Stb. 2005, 172
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 345 29276 06-07-2004 Stb. 2004, 346
Wijziging 22-05-1997 Stb. 1997, 242 24707 22-05-1997 Stb. 1997, 242
Wijziging 28-01-2002 Stb. 2002, 71 27870 28-01-2002 Stb. 2002, 72
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 28-09-2001 Stb. 2001, 461 28-09-2001 Stb. 2001, 461
Wijziging 12-12-2001
samen met
27-09-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 481
28075
samen met
27472
27-09-2001 Stb. 2001, 481
17-10-2001 Wijziging 28-09-2001 Stb. 2001, 461 28-09-2001 Stb. 2001, 461
01-01-2001 Wijziging 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564
01-01-2000 Wijziging 22-05-1997 Stb. 1997, 242 24707 22-05-1997 Stb. 1997, 242
17-11-1999 Wijziging 06-10-1999 Stb. 1999, 470 26075 06-10-1999 Stb. 1999, 470
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
Wijziging 22-05-1997 Stb. 1997, 242 24707 14-11-1997 Stb. 1997, 540
03-10-1997 Nieuwe-regeling 22-05-1997 Stb. 1997, 242 24707 19-09-1997 Stb. 1997, 430
Naar boven