Mededingingswet

Geldend van 01-01-2019 t/m 17-02-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingMw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008691
RechtsgebiedMededingingsrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 3. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 4. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 5. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 6. Besluit langdurige zorg
 7. Besluit markt en overheid
 8. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
 9. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 10. Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten
 11. Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel
 12. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 13. Richtsnoeren Clementie
 14. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 15. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel clementie
 2. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
 3. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016
 4. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
 5. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.32
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 3. Beleidsregel clementie
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels Taxicentrales
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  Tekst: tekst
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 7. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 6
 8. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 9. Besluit markt en overheid
  Artikel: 1
 10. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikelen: 3.4, 3.5, 3.6, 3.9a
 11. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel
  Artikel: 1
 18. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlagen: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014, 1
 19. Gaswet
  Artikelen: 1h, 17
 20. Loodsenwet
  Paragraaf: 5
 21. Postwet 2009
  Artikel: 39
 22. Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014
  Artikel: 1
 23. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009)
  Bijlage: bij aanwijzing voorbereidingen ziekenhuiszorg 2009
 24. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 1
 25. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
  Tekst: tekst
 26. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 27. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 28. Richtsnoeren samenwerking ondernemingen
  Teksten: tekst, tekst
 29. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 30. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
  Artikel: 1
 31. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 32. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Bijlage: BIJ DE WET BESTUURSRECHTSPRAAK BEDRIJFSORGANISATIE
 33. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 18, 49a
 34. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 3
 35. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikel: 4
 36. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: III
 37. Wijzigingswet Mededingingswet (evaluatie)
 38. Wijzigingswet Mededingingswet (invoering regels ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of hiermee zijn verbonden)
  Artikel: IV
 39. Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan)
  Artikel: IX
 40. Wijzigingswet Postwet 2009 (modernisering UPD)
  Artikel: III
 41. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122
Terug naar begin van de pagina