Mededingingswet

Geldend van 01-01-2019 t/m 17-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Woningwet
   Artikel 53
  2. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
   Bijlage (standaard verkort besluit)
  3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
   Artikel 95
Terug naar begin van de pagina