Mededingingswet

Geldend van 01-01-2019 t/m 17-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 25m

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit markt en overheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet inzake bloedvoorziening
    Artikel: 3d
  2. Wet taken meteorologie en seismologie
    Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4b

  1. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
    Bijlage bijlage
Terug naar begin van de pagina