Mededingingswet

Geldend van 01-01-2019 t/m 17-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 4
 2. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 3. Regeling doorberekening kosten ACM
  Bijlage: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 5:88
 2. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage bijlage
Terug naar begin van de pagina