Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2011

Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997

De Minister van Financiën,

Gelet op het Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister: de Minister van Financiën;

Inspecteur: de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;

Besluit: Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Vergunningen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit worden namens de Minister verleend door de Inspecteur.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 Uit de vergunning dient te blijken dat deze namens de Minister is verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De Inspecteur is gehouden bij de toepassing van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 de aanwijzingen van de Minister op te volgen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De Mandaatbeschikking Centrale Dienst In- en Uitvoer 1981 wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina