Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2011

Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997

De Minister van Financiën,

Gelet op het Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister: de Minister van Financiën;

Inspecteur: de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;

Besluit: Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Vergunningen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit worden namens de Minister verleend door de Inspecteur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

  • 2 Uit de vergunning dient te blijken dat deze namens de Minister is verleend.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De Inspecteur is gehouden bij de toepassing van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 de aanwijzingen van de Minister op te volgen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De Mandaatbeschikking Centrale Dienst In- en Uitvoer 1981 wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven