Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 1999 en 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 07-06-1997 t/m 30-12-2004

Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 1999 en 2000

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op onderdeel 2.2 van de bijlagen I en II bij de Regeling examenprogramma's maatschappijleer, artikel 2, juncto bijlage 13 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken vbo en mavo en artikel 2, juncto bijlage 9 van de Regeling examenprogramma's staatsexamens mavo;

Besluit:

Artikel 1. Thema's vwo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo in de schooljaren 1998-1999 en 1999-2000 zijn:

  • · Politieke besluitvorming;

  • · Multiculturele samenleving;

  • · Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 2. Thema's havo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer havo in de schooljaren 1998-1999 en 1999-2000 zijn:

  • · Politieke besluitvorming;

  • · Multiculturele samenleving;

  • · Mens en werk.

Artikel 3. Domeinen mavo en vbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De domeinen voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer mavo en vbo C/D in de schooljaren 1998-1999 en 1999-2000 zijn:

  • · Politiek en beleid;

  • · De multiculturele samenleving;

  • · Arbeid en samenleving.

Artikel 4. Overgangsrecht

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer mavo en vbo in de schooljaren 1998-1999 en 1999-2000 zijn de nadere aanwijzingen voor de domeinen ‘Politiek en beleid’ en ‘De multiculturele samenleving’ de inhoudsomschrijvingen van de thema's ‘Politieke besluitvorming’ en ‘Multiculturele samenleving’, vastgesteld in de bijlagen 2 en 3 bij de regeling Inhoudsomschrijving thema's ‘Politieke besluitvorming’ en ‘Multiculturele samenleving’ voor het examen maatschappijleer.

Artikel 5. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 1999 en 2000.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven