Vaststelling vergoedingen gecommitteerden vakbekwaamheidsexamens Wet assurantie-bemiddelingsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Vaststelling vergoedingen gecommitteerden vakbekwaamheidsexamens Wet assurantie-bemiddelingsbedrijf

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een gecommitteerde als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Regeling examens assurantiebemiddeling 1991, ontvangt voor het bijwonen van een examen:

  • a. een vergoeding van:

    € 125,70 per examendag die meer dan 4 uren omvat

    € 65,80 per examendag die minder dan 4 uren omvat;

  • b. een vergoeding van de reiskosten, hetzij op basis van 1e klasse openbaar vervoer, hetzij bij gebruik van een privé-vervoermiddel op basis van € 0,27 per kilometer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Financiën van 26 januari 1996, houdende vaststelling van vergoedingen gecommitteerden vakbekwaamheidsexamens Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën, namens deze,

De directeur Binnenlands Geldwezen, loco

A.H. van Luyn

Naar boven