Vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-06-1997 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied kunnen worden ingediend vanaf 24 april 1997 tot en met 30 juni 1997.

  • 2 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 11.600.000,-.

Den Haag, 24 april 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer, en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina