Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008658
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
 2. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
 3. SZW-intrekkingsregeling 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLIV
 2. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 56
 3. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
  Artikel: 1
 4. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXIX
 5. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: VII
 6. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: Vb
 7. Wet beperking export uitkeringen
  Artikel: XV
 8. Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
  Artikel: V
 9. Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  Artikel: IX
 10. Wijzigingswet Toeslagenwet, enz. (verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen)
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina