Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK 4

  1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
    Artikelen 77c, 8:10

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-1997 Nieuwe-regeling 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 24-04-1997 Stb. 1997, 178

Annuleren

Naar boven