Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2023.
Geldend van 01-10-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:3

Informatie geldend op 01-10-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2023)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
01-01-2011 tot 10-10-2010 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 830 32428 16-12-2010 Stb. 2010, 831 Inwtr. 1
10-10-2010 Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389 Alg. 2, Inwtr. 3
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 4, Inwtr. 5

Opmerkingen

  1. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 05.00 uur in het Europese deel van Nederland.1)
  2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  3. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van Nederland.3)
  4. Tekstplaatsing met vernummering.
    Voorheen art. 4.4)
  5. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.5)
Naar boven