Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 12-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:41a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1, 1a:2, 77c, 8:10, 8:8, 8:9
 2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 3, 6
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.25
 4. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 5. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Vervallen 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
01-01-2018 Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016
samen met
20-12-2016
Stb. 2016, 498
samen met
Stb. 2016, 538
Inwtr. 1
01-01-2017 Nieuw 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2016/498 gesteld op 1 januari 2017.1)
 2. Abusievelijk is voor onderdeel a, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)

Annuleren

Naar boven