Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:41

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 8:8, 8:8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1, 1a:2, 77c, 8:10, 8:8, 8:9
 2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 3, 6
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.25
 4. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 5. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 02-07-2014
samen met
17-11-2016
Stb. 2014, 270
samen met
Stb. 2016, 444
33161
samen met
34514
Alg. 1
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 Alg. 2
01-01-2021 Vervallen 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
01-01-2017 Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 3, Inwtr. 4

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2016/444.1)
 2. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.
  Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor artikel 5.7.3 in plaats van artikel 2:41.2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.
  Voorheen art. 5.7.3.3)
 4. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.4)
Naar boven