Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:21

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:18, 2:30, 5.5.13, 8:5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1, 1a:2, 77c, 8:10, 8:8, 8:9
 2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 3, 6
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.25
 4. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 5. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1

Verwijzingen naar Afdeling 5

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Vervallen 29-12-2008
samen met
29-12-2008
Stb. 2008, 590
samen met
Stb. 2008, 590
31577
samen met
31577
06-12-2011 Stb. 2011, 608 Alg. 1
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 2, Inwtr. 3

Opmerkingen

 1. Abusievelijk geeft Staatsblad 2009/580 een wijzigingsopdracht voor artikel 5.5.4 in plaats van artikel 2:21.1)
 2. Tekstplaatsing met vernummering.
  Abusievelijk is in het eerste lid de volzin 'aangaat of is aangegaan, subsidie voor loonkosten verlenen' vervangen door 'aangaat of is aangegaan na de inwerkingtreding van de Wet stimulering arbeidsparticipatie, subsidie voor loonkosten verlenen'.
  Abusievelijk is de tweede volzin van het tweede lid niet geplaatst.
  Voorheen art. 5.5.4.2)
 3. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.3)
Naar boven