Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:2

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1a:8, 2:13, 3:19, 3:3, 6:5
 2. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 19a
 3. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 1, Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Tekstplaatsing met vernummering.
  Abusievelijk is in het tweede lid '«ingezetene»' vervangen door ‘ingezetene’.
  Voorheen art. 3.1)
 2. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.2)
Naar boven