Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 2

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 1, Inwtr. 2
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 3
01-01-1998 Nieuwe-regeling 24-04-1997 Stb. 1997, 177 24760 02-09-1997 Stb. 1997, 391

Opmerkingen

  1. Tekstplaatsing met vernummering.
    Voorheen hoofdstuk 1a.1)
  2. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.2)
  3. Door Stb. 2009/582 vernummerd tot hoofdstuk 3.3)
Naar boven