Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:39

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1, 1a:2, 77c, 8:10, 8:8, 8:9
 2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 3, 6
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.25
 4. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 5. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628 Alg. 1
01-01-2021 Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174 Alg. 2
01-09-2020 Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174 Alg. 3
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
23-06-2010 t/m 01-01-2010 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229 Inwtr. 4
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 5, Inwtr. 6

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het zesde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. Abusievelijk is voor het vierde lid (nieuw) een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
 3. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 6 toe.3)
 4. De terugwerkende kracht was reeds bepaald in Stb. 2010/228.4)
 5. Tekstplaatsing met vernummering.
  Voorheen art. 5.7.1.5)
 6. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.6)
Naar boven