Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:63

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit loondispensatie Wajong

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina