Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:10

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling tegemoetkoming Wajongers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Participatiewet
  Artikel: 31
 2. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.29b
 3. Regeling tegemoetkoming Wajongers
  Artikel: 1a
 4. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1a:12, 3:53, 3:61, 3:74, 5:3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1:1, 1a:12, 1a:2, 8:10, 8:8
 2. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen 4.13, 5.15
 3. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 2a, 3, 6
 4. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina