Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:25

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Reïntegratiebesluit
    Artikel: 16
  2. Reïntegratieregeling
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
    Artikelen 1, 1:1, 1a:2, 77c, 8:10, 8:8, 8:9
  2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
    Artikelen 2, 3, 6
  3. Besluit Wfsv
    Artikel 2.25
  4. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
    Artikel 1
  5. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
    Artikel 1

Verwijzingen naar Afdeling 5

  1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel 82a
Terug naar begin van de pagina