Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a:4

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 2. Verzamelbesluit SZW 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1a

 1. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 3
 2. Besluit Wfsv
  Artikel 2.25
 3. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina