Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geraadpleegd op 07-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 2. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-12-2007 t/m 22-02-2007 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 567 31106 20-12-2007 Stb. 2007, 567
14-12-2005 t/m 01-10-2004 Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 624 30198 01-12-2005 Stb. 2005, 624
01-01-2005 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000
samen met
19-12-2003
Stb. 2000, 627
samen met
Stb. 2003, 544
Alg. 1
01-10-2004 Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 416 29498 17-08-2004 Stb. 2004, 433 Inwtr. 2
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000 Stb. 2000, 627
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 02-09-1997 Stb. 1997, 391 Inwtr. 3
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 02-09-1997 Stb. 1997, 391 Inwtr. 4
Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 176 24758 02-09-1997 Stb. 1997, 391

Opmerkingen

 1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd.1)
 2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
 3. Treedt in werking als de wet in werking treedt.3)
 4. Treedt in werking als de wet in werking treedt.4)
Naar boven