Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geraadpleegd op 17-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 101b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346
23-12-2006 t/m 20-12-2005 Nieuw 07-12-2006 Stb. 2006, 697 30665 07-12-2006 Stb. 2006, 697
Naar boven