Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 67d

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregels Scholing UWV 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3A

  1. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
    Artikelen 41, 70
  2. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel 115
  3. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel 2.6
Terug naar begin van de pagina