Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19a

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit regels export uitkeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 4, 10
 2. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:27
 3. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 21a, 101b, 101g
 4. Wet beperking export uitkeringen
  Artikel: X

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 2. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina