Uitvoeringsbesluit artikelen 23, 31 en 65 van de Wet op de registeraccountants

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2012

Besluit van 23 april 1997, houdende uitvoering van de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, derde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 maart 1997, nr. 97010285 WJA/W;

Gelet op de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, derde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants;

De Raad van State gehoord (advies van 1 april 1997, nr. W10.97.0122);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 17 april 1997, nr. 97021421 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De bekendmakingen, bedoeld in de artikelen 23, tweede lid, en 31, derde lid, van de Wet op de Registeraccountants, geschieden door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het besluit van 1 juni 1967 tot uitvoering van de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, vierde lid, 60, vijfde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 300) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de derde juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven