Uitvoeringsbesluit artikelen 26, 34 en 50 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2012

Besluit van 23 april 1997, houdende uitvoering van de artikelen 26, eerste en tweede lid, 34, derde lid, en 50 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 maart 1997, nr. 97010288 WJA/W;

Gelet op de artikelen 26, eerste en tweede lid, 34, derde lid, en 50 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

De Raad van State gehoord (advies van 1 april 1997, nr. W10.97.0123);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 17 april 1997, nr. 97021416 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het besluit van 6 augustus 1993, houdende uitvoering van de artikelen 26, eerste en tweede lid, 34, vierde lid, 45, vijfde lid, en 50 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 467) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de derde juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina