Besluit ex artikel 8, tweede lid, Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring [...] vastgesteld bij ministeriële regeling van 5 november 1996)

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geldend van 30-04-1997 t/m 27-04-2006

Besluit van 22 april 1997 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn vastgesteld bij ministeriële regeling van 5 november 1996)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 4 februari 1997, nr. WJB 97/116M;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 28 februari 1997, No. W06.97.0087);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 21 april 1997, WJB97/272U; BGW97/947M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2006]

De indicator, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, vastgesteld bij ministeriële regeling van 5 november 1996, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en beveling dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 april 1997

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven negenentwintigste april 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina