Aanwijzing persoon bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 25-04-1997 t/m 31-12-2013

Aanwijzing persoon bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 5 van het Besluit van 15 april 1992

(Stb. 234), houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De directeur Kustwacht wordt aangewezen als zijnde bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Scheepvaartverkeerswet, in de Nederlandse territoriale zee, behoudens de in het Scheepvaartreglement territoriale zee genoemde aanloopgebieden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 25 april 1997.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 april 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven