Regeling tijdelijke aanpassing school-gpl per 1 juni 1997 in verband met de maatregel ter verbetering van de koopkracht

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 30-12-2004

Regeling van 15 april 1997 houdende verhoging van de gemiddelde personeelslast per school (school-gpl) in verband met de tijdelijke algemene salarismaatregel ter verbetering koopkracht en rectificatie van het exploitatiebedrag elektro- en installatietechniek

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel X, vijfde lid, van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318) en artikel XV, derde lid, van de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112);

Besluit:

Artikel II. Correctie Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo 1997-1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel III. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel IV. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt en werkt terug tot en met 1 april 1997. Artikel I vervalt met ingang van 1 augustus 1997.

  • 2 Artikel II treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven