Subsidieplafond tweede tender 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 11-12-1997 t/m 31-12-2003

Ministeriële regeling, houdende vaststelling van een subsidieplafond voor in een, reeds eerder vastgestelde, periode in 1997 ontvangen aanvragen om subsidie op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de periode van 29 april 1997 tot en met 1 september 1997, wordt vastgesteld op f 55.000.000,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 april 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven