Goedkeuring vastgestelde tarieven ophalen gestorven landbouwhuisdieren 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-06-1997 t/m 23-01-2004

Goedkeuring vastgestelde tarieven ophalen gestorven landbouwhuisdieren 1997

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, derde lid, van de Destructiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De door de ondernemers voor het jaar 1997 vastgestelde tarieven worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven