Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 10-07-2013 t/m 31-12-2015

Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen

De Minister van Verkeer en Water-staat,

Gelet op artikel 121, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen, RV 218637 van 14 mei 1996 en de Regeling tot wijziging van de regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen, RV 97/1937 van 3 februari 1997 worden ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 april 1997 en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 2 april 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven