Vergoedingenregeling raad landelijk gebied

[Regeling vervallen per 23-06-2012.]
Geldend van 18-03-2006 t/m 22-06-2012

Vergoedingenregeling raad landelijk gebied

De Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-06-2012]

De leden van de raad voor het landelijk gebied ontvangen in plaats van een vergoeding per vergadering een vaste vergoeding.

Artikel 1a

[Vervallen per 23-06-2012]

De vergoeding van de voorzitter volgens het maximale salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, rekening houdend met een arbeidsduur van gemiddeld 8 uren per week, bedraagt € 1.763,04 bruto per maand.

Artikel 1b

[Vervallen per 23-06-2012]

De vergoeding van de andere leden volgens het maximum salarisnummer behorend bij schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenarenbesluit 1984, rekening houdend met een arbeidsduur van gemiddeld 8 uren per week, bedraagt € 1.506,31 bruto per maand.

Artikel 1c

[Vervallen per 23-06-2012]

De bedragen, genoemd in de artikelen 1a en 1b, worden aangepast met het percentage van de algemene salarisherzieningen van de sector Rijk.

Artikel 2

[Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 januari 1997.

Artikel 3

[Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling raad landelijk gebied.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 april 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina