Vrijstellingsregeling zegenvisserij IJsselmeer 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 27-03-1997 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling zegenvisserij IJsselmeer 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Van het voorschrift, opgenomen in de vergunningen, bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, inhoudend dat het verboden is te vissen in het IJsselmeer met de zegen in het tijdvak van 16 maart tot en met 31 oktober, wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft het tijdvak van 22 maart tot en met 14 april 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Vis van andere soorten dan blankvoorn, kolblei, brasem en karper dient onmiddelijk nadat deze is opgehaald weer in het water te worden teruggezet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 maart 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

’s-Gravenhage, 24 maart 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven