Vaststelling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat voor het jaar 1996

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 28-03-1997 t/m 27-08-2004

Vaststelling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat voor het jaar 1996

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 42 van de Wet financiering volksverzekeringen;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 4 maart 1997, SEA/9566/97;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De kosten, welke voor de Ziekenfondsraad en zijn secretariaat uit de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voortvloeien, worden gedekt op deze wijze, dat voor het jaar 1996 47 procent van de totale kosten van voornoemde Raad en zijn secretariaat worden gedekt uit de middelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina