Quotaruil schol en haring

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 28-03-1997 t/m 23-01-2004

Quotaruil schol en haring

De Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent wordt verhoogd:

  • a. indien het contingent betrekking heeft op schol in de deelgebieden II en IV tezamen: met 8,69%;

  • b. indien het contingent betrekking heeft op haring in de sectoren IVc en VIId tezamen: met 71,29%.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 maart 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven