Verlening vrijstelling bepaalde in Regeling IJsselmeervisserij 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 16-03-1997 t/m 23-01-2004

Verlening vrijstelling bepaalde in Regeling IJsselmeervisserij 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Van het voorschrift, opgenomen in vergunningen, bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, inhoudend dat het verboden is te vissen in het IJsselmeer met het staand net in het tijdvak van 16 maart tot en met 30 juni, wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft het tijdvak van 16 maart tot en met 30 maart 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 maart 1997.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J. F. de Leeuw

Naar boven