Kaderwet dienstplicht

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
AfkortingKwd
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008589
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Militair recht
OverheidsthemaDefensie

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Mobilisatie-vrijstellings-besluit
 2. Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 5.2
 2. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 20
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 4. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 35
 5. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13
 6. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 7. Kaderwet militaire pensioenen
  Artikel: 1
 8. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 1
 9. Wet gewetensbezwaren militaire dienst
  Artikelen: 1, 60a
 10. Wijzigingswet Wet gewetensbezwaren militaire dienst i.v.m. de Kaderwet dienstplicht
 11. Ziektewet
  Artikel: 4
Terug naar begin van de pagina