Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 13-03-1997 t/m 23-01-2004

Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periode bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor 1997 vastgesteld de periode van 13 maart vanaf 7.00 uur tot en met 3 april.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven