Regeling inschakeling studenten bij screening varkensbedrijven

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 14-08-1997 t/m 23-01-2004

Regeling inschakeling studenten bij screening varkensbedrijven

Regeling inschakeling studenten bij screening varkensbedrijven

Gelet op artikel 12 van het Besluit paraverterinairen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Tot het onderzoeken van varkens ter onderkenning van ziekte en het afnemen van bloed bij varkens zijn toegelaten zij die

  • a. deze handelingen verrichten onder directe leiding en controle van een dierenarts en

  • b. het doctoraal examen diergeneeskunde met goed gevolg hebben afgelegd, en

  • c. in het bezit zijn van een verklaring van de adjunct-directeur van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees waarin vermeld wordt dat zij zijn aangesteld om de genoemde handelingen te verrichten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De in artikel 1 genoemde toelating is geldig tot 14 februari 1998.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 13 februari 1997.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen.

Naar boven