Regeling modellen certificaten voorkoming verontreiniging door schepen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 21-12-2001 t/m 31-12-2006

Regeling modellen certificaten voorkoming verontreiniging door schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Als model van het Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie, genoemd in artikel 5, eerste lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, wordt vastgesteld het model, opgenomen in Appendix II van Bijlage I van het Verdrag.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Als model van het Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging voor het vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk, genoemd in artikel 11, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen, wordt vastgesteld het model, opgenomen in Appendix V van Bijlage II van het Verdrag.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven