Warenwetregeling onderzoeksmethoden cosmetische producten

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-07-1997 t/m 10-07-2013

Warenwetregeling onderzoeksmethoden cosmetische producten

De Staatssecretaris van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de zevende richtlijn 96/45/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1996 inzake voor de controle op de samenstelling van kosmetische produkten toe te passen analysemethoden (PbEG L 213), alsmede op artikel 3, tweede lid, onder g, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

De nadere regels omtrent de in in artikel 3, tweede lid, onder g, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten genoemde chemische en biologische methoden van onderzoek, zijn de methoden, bepaald in de Eerste Richtlijn 80/1335/EEG van de Commissie van 31 december 1980 (PbEG L 383), gewijzigd bij Richtlijn 87/143/EEG van de Commissie van 27 februari 1987 (PbEG L 57), de Tweede Richtlijn 82/434/EEG van de Commissie van 14 mei 1982 (PbEG L 185), gewijzigd bij Richtlijn 90/207/EEG van de Commissie van 4 april 1990 (PbEG L 108), de Derde Richtlijn 83/514/EEG van de Commissie van 24 oktober 1983 (PbEG L 291), de Vierde Richtlijn 85/490/EEG van de Commissie van 7 november 1985 (PbEG L 295), de Vijfde Richtlijn 93/73/EEG van de Commissie van 9 september 1993 (PbEG L 231), de Zesde Richtlijn 95/32/EEG van de Commissie van 7 juli 1995 (PbEG L 178) en de Zevende Richtlijn 96/45/EG van de Commissie van 2 juli 1996 (PbEG L 213) inzake voor de controle op de samenstelling van cosmetische producten toe te passen analysemethoden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling onderzoeksmethoden cosmetische producten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven